Souhlas se zpracováním osobních údajů, další informace


  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z.s., se sídlem Jablonecká 333/23a, Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec, IČ: 70229791, zapsané ve veřejném rejstříku pod značkou L 3659 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefonní číslo
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vystavení potvrzení o platbě a zapsání plavce do kurzu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednoho roku.
  3. Správce neshromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies a používá pouze technické cookies pro funkce košíku (sessionId) a zabezpečení (csrftoken).
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@plaveckyklub.cz
  5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  6. Poskytovatel softwaru Codero s. r. o.
  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

________________________________________________________________________________

 

Činnost Sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec, z.s. je zajišťována zejména z členských příspěvků.

Každý rok také žádáme o dotace (granty) další subjekty, organizace a veřejnou správu.

 

V roce 2023 naši činnost podpořily:

Český svaz plaveckých sportů, Statutární město Liberec, Liberecký kraj a Národní sportovní agentura.

Dotace byly použity na částečné úhrady nájmu plaveckých drah (v Liberci a v jiných bazénech na soustředěních), dopravu plavců na sportovní akce (závody, soustředění), ubytování plavců na sportovních akcích, na úhradu startovného a na úhradu osobních nákladů trenérů.

Liberecký kraj poskytl v roce 2023 251330,-Kč.

Všem poskytovatelům děkujeme!